Kontakt

Pervec se ne numrat tone te telefonit dhe faksit  dhe eamilit te cilet gjinden ne te hjitha faqet ngaa ana e djathte, gjithashtu mun te na kontaktoni nepermjet online forumlarit, dhe ne do ju pergjigjemi sa me shpejt qe mundemi. Nese doni te rezervoni direkt online athere ju lutemi klikoni ketu

 

Online formulari
Kontakt informata restauranti ERBI ALBART www.albart.com